Search
 • autor

Rekreačné poukazy - ako na to !

Od začiatku roka 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o cestovnom ruchu. Zmeny priniesli nárok zamestnancov na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Aké podmienky treba splniť a ako uplatniť rekreačný poukaz sa dozviete v článku.


 

Spĺňate podmienky na získanie príspevku?


Základné podmienky na získanie príspevku od zamestnávateľa sú:

 • pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami

 • pracujete vo firme minimálne 24 mesiacov (Trvalý Pracovný Pomer)

 • pre získanie príspevku je potrebné spĺňať obe podmienky

 • rekreačný poukaz je možné uplatniť len u jedného zamestnávateľa

Ak niektorú z podmienok  nespĺňate, skúste sa informovať u zamestnávateľa, o možnosti dobrovoľného príspevku.Apartmán Grand Kalvín Restaurant & Pension

Uplatneni rekreačného poukazu


Ak spĺňate podmienky, uplatnienie poukazu je jednoduché. Zamestnanec musí o príspevok o rekreáciu požiadať, následne stačí dovolenkovať na Slovensku s nasledujúcimi podmienkami:

 • pobyt minimálne na 2 noci, respektíve 3 dni

 • do oprávnených výdavkov sa zahŕňa konzumácia v reštaurácií (pozor musia byť na jednej faktúre, nie ako samostatné doklady - počas pobytu využiť tzv. hotelový účet)

 • môžu obsahovať výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním tj. wellness, vstupy atď. (pozor musia byť na jednej faktúre, nie ako samostatné doklady - počas pobytu využiť tzv. hotelový účet)


Vonkajšie detské ihrisko


Aká bude výška príspevku od zamestnávateľa?


Zamestnávateľ uhrádza 55% oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku pre rok 2019 predstavuje sumu 275 €. Na získanie maximálnej výšky príspevku musí byť hodnota pobytu 500 €.

Pri vyššej sume za pobyt dostane zamestnanec maximálnu výšku príspevku tj. 275 €.

 • preukázanie oprávnených výdavkov na rekreáciu je potrebné zamestnávateľovi zdokladovať najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie

 • príspevok možno využiť aj viackrát do roka na viacero pobytov. Zamestnávateľ preplatí všetky pobyty, maximálne  však do výšky 55 percent preukázaných výdavkov zo všetkých dokladov za daný rok (najviac do výšky 275 eur)


Príklad:

Cena rekreácie zamestnanca 300 €

Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa ( 55%) bude 165 €Formy rekreačného poukazu


Zamestnávateľ môže použiť tri možnosti príspevku. Formu rekreačného poukazu určuje zamestnávateľ. Pred uskutočnením rekreácie s uplatnením príspevku je potrebné u zamestnávateľa zistiť, ktorú formu príspevku Vám poskytne.


1. Zamestnávateľ preplatí výdavky na základe dokladov

po ukončení rekreácie odovzdáte zamestnávateľovi faktúru za pobyt (úhrada z vlastných prostiedkov)

na základe predloženia dokladov (faktúra za pobyt) Vám zamestnávateľ časť výdavkov preplatí

 • faktúra musí byť vystavená na meno zamestnanca, ktorý žiada o príspevok

 • faktúra musí obsahovať informáciu o dlžke pobytu


2. Zamestnávateľ Vám vystaví poukaz

pred pobytom dostanete od zamestnávateľa poukaz na rekreáciu (forma platobnej karty, poukážky a pod.)

pobyt uhrádzate týmto poukazom


3. Zamestnávateľ Vám poskytne zľavu

príspevok poskytne zamestnávateľ zľavou z výdavkov na rekreáciu v zazmluvnenom rekreačnom zariadeníPrípevok na rekreáciu je možné uplantiť v Kalvín Restaurant & Pension prostredníctvom vystavenia dokladu tj. možnosť č. 1


341 views0 comments

Recent Posts

See All

25.11.2019 sa konal už 17. výjazd Národnej transfúznej služby SR z Nových Zámkov v priestoroch penziónu Kalvín Restaurant & Pension v Rastislaviciach. Myšlienka osloviť odberové pracovisko Národnej t

12.februára 2019 sa konal 3. ročník benefičného koncertu pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku so symbolickým názvom „SOM AKÝ SOM“, ktorého hlavným organizátor