top of page
Search
  • autor

Darujte krv pravidelne, nielen keď sa stane tragédia

25.11.2019 sa konal už 17. výjazd Národnej transfúznej služby SR z Nových Zámkov v priestoroch penziónu Kalvín Restaurant & Pension v Rastislaviciach. Myšlienka osloviť odberové pracovisko Národnej transfúznej služby SR v Nových Zámkoch a sprístupniť, respektíve uľahčiť možnosť odberu krvi pre občanov obce Rastislavice skrsla v roku 2014. Majitelia sa spojili so zdravotnou sestrou zodpovednou za nábor darcov krvi a opýtali sa jej, či sa môžu aj oni pravidelne zapojiť a pomôcť. Odvtedy sa konajú odbery krvi v priestoroch ich penziónu 3 x do roka.


 

„Na odbere sa pravidelne zúčastňujú osoby, ktoré sa priamo u nás zaregistrujú, vyplnia Dotazník darcu krvi a na základe neho i lekárskeho vyšetrenia prítomný doktor určí vhodnosť darcu. Všetko prebieha presne tak, ako pri darovaní krvi v nemocnici. Priamo v penzióne je pre nás pripravená špeciálnu miestnosť, v ktorej má zdravotný personál prichystané všetko potrebné vybavenie na realizáciu odberu. Poviem Vám, že sem chodíme naozaj radi, je to nesmierne príjemné a krásne prostredie“ povedala Helena Hlaváčková predsedníčka Červeného kríža poverená odbermi krvi v Rastislaviciach.

Darcami samozrejme bývajú aj zamestnanci a majitelia spoločnosti, ktorí vždy, keď môžu, prídu. Počet aktívnych darcov sa zastabilizoval na čísle 15-20 osôb každé 4 mesiace. Keďže povolený časový interval medzi jednotlivými darovaniami je u mužov každé 3 mesiace a u žien každé 4 mesiace.


 

Výjazdové odbery krvi sú populárnejšie nielen z dôvodu blízkosti, ale aj pomáhajú prekonať strach novým záujemcom. Pravidelní darcovia svojím príkladom často „pritiahnu“ k odberu ďalších a postupne sa z hromadného odberu stáva akási slávnosť ľudskosti. .

„Snažíme sa ľuďom so šľachetným srdcom poskytnúť pri takomto čine komfort, ktorý je pre darcov zabezpečený nielen útulným prostredím, ale aj občerstvením. To je však iba veľmi málo ponúknutého za to, čo darcovia robia nezištne pre ľudí, ktorých možno v živote nikdy nestretnú. A ktovie, možno sme i my pomohli pri tragédii, ktorá sa stala nedávno na cestách.“ Povedal Tomáš Rozič manažér penziónu a dodáva „Oslávte s nami najbližší deň humanity a poznačte si do kalendára posledný pondelok alebo piatok v marci 2020, na ktorý je naplánovaný ďalší odber krvi v našom penzióne.“