Search
  • autor

III. Benefičny koncert pre o.z. Čistá Duša


12.februára 2019 sa konal 3. ročník benefičného koncertu pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku so symbolickým názvom

„SOM AKÝ SOM“, ktorého hlavným organizátorom sa stala spoločnosť O.M.C.Invest spol. s.r.o.,.

Dnes už môžeme s určitosťou povedať ,že sa stalo tradíciou pozývať si k nám dvoch „anjelov“ prevtelených do ľudských bytostí: pani PhDr.Mariu Trenčanovú a pani PhDr.Evu Mišovcovú, ktoré vynikajú nielen svojou starostlivosťou o zdravotne znevýhodnených mladých ľudí v občianskom združení Čistá Duša v Trenčíne, ale aj ľudskosťou, porozumením a ochotou pomôcť v každej životnej situácie! Náš obdiv patri nielen im ale aj celému ich pracovnému teamu. Bez trpezlivosti, vytrvalosti a viery v dobrý“ koniec“ by sa isto ich veľmi náročna práca nezaobišla! Hlavným účelom charitatívnej akcie bolo odovzdanie symbolického šeku v hodnote 3 333,- Eur od manželov Dobrodenkových a manželov Červenkových.

„Klientov o.z. Čistá duša tvoria zväčša mladí znevýhodnení ľudia, ktorí potrebujú dennodennú starostlivosť odborníkov. O.z. Čistá duša zároveň zabezpečuje, aby boli rodiny počas pracovného dňa odbremenené a mohli mať vytvorené podmienky pre zabezpečenie chodu rodiny,“ hovorí riaditeľka o.z. Čistá duša pani Mária Trenčanová .

„Sme úprimne radi , že za túto humánnu akciu prevzal záštitu Predseda TSK Jaroslav Baška a prijali pozvanie významní hostia ako zo Slovenskej,tak aj z Českej Republiky. Je to pre nás znakom toho, že nielen my pociťujeme úctu k činnostiam OZ Čistá Duša“ komentuje, osobnosť SOPK Ladislav Dobrodenka

„Na 3. charitatívnom koncerte organizovanom spoločnosťou O.M.C. Invest sa zúčastnili hostia z verejného života, podnikateľského prostredia ale aj významná lekárska obec. Ďakujeme za Vašu účasť a podporu ,“riaditeľ spoločnosti Mário Červenka.

Večer otvorila nezameniteľná „trenčanka“ Jana Čonková s gitaristom „Kešu“ . Neskôr prenechala pódium vynikajúcemu klavírnemu virtuózovi Jozefovi Hollému & Band , ktorú dopĺňalo sláčikové kvarteto, obohatené o saxofonistu Mateja Nováka ,, Koncert pod názvom Fantasy bol naozaj fantastický! Jozef a jeho team opäť prekonal naše očakávania a ponúkol užastný a nezabudnuteľný zážitok s ušľachtilým zámerom,“ dodáva Jana Červenková.


26 views

Recent Posts

See All

KONTAKTUJTE NÁS

Tel: 00421-35-6478115

Rastislavice 352, 941 08 Rastislavice, SLOVAKIA

© 2023 by Anton & Lily. Proudly created with Wix.com