Search
  • autor

28. marec Deň učiteľovVedeli ste, že učitelia majú dva významné dni ? Nie ?

Predtým, ako som si začal hľadať informácie o tomto dni ani ja nie.

Svetový deň učiteľov a Deň učiteľov.

Svetový deň učiteľov, ktorý si po celom svete pripomínajú najmä učitelia je 5.októbra. (tzv. World Teacher´s Day) vyhlásila organizácia UNESCO v roku 1994 ako pomyselnú pripomienku Charty učiteľov.

Na Slovensku je to Deň učiteľov ako spomienka na narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa Jána Amosa Komenského a pripomíname si ho dňa 28. marca.

Podľa dejín sa práve J.A. Komenský so svojimi názormi a odbornou pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti vo svetovej pedagogike. Vypracoval samotný systém pedagogiky.

Aký význam má 28. marec pre učiteľov ?

Je to deň v roku, kedy žiaci ale aj široká verejnosť oceňujú kvality našich učiteľov. Mnohí štátnici pripomínajú dôležitosť tohto povolania, prejavujú uznanie za náročnosť ale zároveň upozorňujú na ´´ príťažlivosť ´´ tohto povolania.

Učiteľ, nie je iba osoba s odbornými znalosťami. Podieľa sa na výchove novej generácie, formuje jej spoločenské správanie a motivuje svojich žiakov, napomáha so správnym výberom svojho zamerania v budúcnosti. Neviem, ktorý deň je pre vás dôležitejší či ten ´´SVETOVÝ alebo SLOVENSKY ´´, každopádne jeden deň v roku nestačí na uznanie. Veď sa zamyslime, koľko dní v roku sa toho uznania dostávalo či dostáva nám.

Malé poďakovanie učiteľom zo ZŠaMŠ Rastislavice prišlo aj s Kalvín Restaurant & Pension. Chrumkavá pizza isto potešila.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

25.11.2019 sa konal už 17. výjazd Národnej transfúznej služby SR z Nových Zámkov v priestoroch penziónu Kalvín Restaurant & Pension v Rastislaviciach. Myšlienka osloviť odberové pracovisko Národnej t